Lørdagsdåb

Er mulig
Lørdag d. 14. oktober 2017  kl. 11.00
Lørdag d. 13. januar 2018 kl. 11.00


 

 

Konfirmation

Klik her for at se datoer for konfirmation i 2018, 2019 og 2020


 

 

Læsekreds 2017

Se datoer og bøger (klik her)


Babysalmesang starter onsdag den 20. september

Klik her for at læse nærmere ang. tilmelding m.m.


 

 

Onsdag den 4. oktober Kl. 19.30: Kirkeladen Sdr. Næraa set fra luften

Sammen med Lokalhistorisk forening arrangerer vi en aften med luftfotos fra Sdr. Nærå sogn fra 1939-­1960.

Billederne vises af Margit Thomsen og stammer fra Det Kgl. Bibliotek – Danmark set fra Luften.

Der lægges op til, at deltagerne også gerne må knytte kommentarer og fortællinger til billederne, noget der kan føjes til det materiale, der allerede ligger på Lokalarkivet.

Margit Thomsen vil også gerne sige lidt om, hvad de laver på Lokalhistorisk Arkiv – www.arkiv.dk

Der serveres kaffe til 10,- kr.


Se fotos fra høstgudstjenesten ved markhuset 17. sep. 2017

Dåbsklude

I forbindelse med dåb har Sdr. Nærå kirke taget såkaldte "dåbsklude" i brug.
Det er små bomuldsklude med kristne motiver (Klik her for at se foto). 

Tre venlige damer har selv taget initiativ til at strikke dåbsklude til de af provstiets kirker, som måtte have lyst til at tage dem i brug. Dåbsbørnene får kluden med hjem efter dåben.

Interesserede (m/k) med rimelige strikke-talenter, som har lyst til at være med i "strikkeklubben", kan kontakte kirkesanger Marie Maegaard på m_maegaard@yahoo.dk  eller på tlf. 29249464, som så formidler kontakten, så de kan få opskrifter og komme i gang.


Dronefoto af kirken

Læs om Sdr. Nærå kirke

"Danmarks Kirker" er et opslagsværk om kirker i Danmark.
Det har været under udgivelse siden 1933 med artikler skrevet af fagfolk fra Nationalmuseet.

Materialet omhandlende Sdr. Nærå kirke er nu færdiggjort, med flotte, knivskarpe fotos og detaljerede beskrivelser. 
Bedre kan det simpelthen ikke gøres!

Og det allerbedste er, at det er frit tilgængeligt online via dette link:

http://danmarkskirker.natmus.dk/odense/soender-naeraa-kirke/ 

Et andet nyttigt link er:

natmus.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2013/38500-siders-kirkehistorie-om-de-danske-kirker-online


 

 

Sdr. Nærå kirkes menighedsråd har valgt at støtte økonomisk op om et projekt med at opsætte bibliotekets nuværende hjertestarter udendørs ved Årslev Bibliotek (Kirkevej 14, 5792 Årslev). Hermed bliver hjertestarteren frit tilgængelig for alle byens borgere, 24 timer i døgnet, året rundt.


Bog om Reformationen

 

 Midtfyn provsti har udgivet en lille bog om reformationen, som vi fejrer i 2017: Den evangelisk-lutherske reformation og dens betydning. 

Bogen indeholder små artikler om forskellige emner, der udspringer af Luthers reformatoriske tanker.
Bogen kan hentes gratis i kirken, ligesom den også kan fås ved henvendelse til Inge Dalsgaard.Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

 


Møder i Menighedsrådet

finder sted i kirkeladen kl. 19.00 på flg. datoer:

To. 7. sept., to. 26. okt. ons. 29. nov


 

 

Det seneste mødereferat: