Lørdagsdåb

Er mulig
Lørdag d. 14. oktober 2017  kl. 11.00
Lørdag d. 13. januar 2018 kl. 11.00


 

 

Konfirmation

Klik her for at se datoer for konfirmation i 2018, 2019, 2020 og 2021


 

 

Læsekreds 2017

Se datoer og bøger (klik her)


Onsdag den 25. oktober: Kirkeladen kl. 19.30

Reformationsmusik med "Legerne"

Den musikalske del af Luther­fejringen vil foregå sammen med ensemblet »Legerne«.
En »leger« er middelalder­betegnelsen for en spillemand, der udover at mestre flere instrumenter også var lidt af en gøgler, der kunne jonglere, gå på line o.lign. – og i det hele taget underholde.

Ensemblet »Legerne« spiller på datidens instrumenter, og består af Lene Høst (sang, psalterie, slagtøj), Clara Tesch (fidel), Gertrud Weensgård (lire og fortæller), Anne Marie Høst (harpe, fløjter, sang) og Johannes Thuesen (fidel, fløjter, sækkepibe).

(Læs mere i kirkebladet)


Reformationsgudstjeneste søndag den 29. oktober kl. 15.30

Ved denne gudstjeneste markerer vi 500-­års dagen for reformationens begyndelse, den 31. oktober 1517. Denne dag slog Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.

 Vi vil ved gudstjenesten synge nogle af Luthers mest kendte salmer. Ved gudstjenesten medvirker trompetisten Henrik Hou og basunisten Robert Holmsted, begge fra Odense Symfoniorkester samt Juniorkoret.

Efter gudstjeneste byder menighedsrådet på et glas vin og kransekage.


Torsdag den 2. nov. Kl. 8.15 i kirken: Syng dansk for skoleklasser


 

 

Spil dansk dag, torsdag den 2. november kl. 19.30

Vi får i år besøg af fløjtenisten Nina Veng og trompetisten Jakob Larsen, der begge er uddannet på konservatoriet i Odense, og aftenen byder på både klassisk og folkelig musik, fællessange og fortællinger.

Musikken og sangene akkompagneres af vores organist, Inge Bjarke, og kaffen koster som sædvanligt 10 kr. Velkommen til en hyggelig aften med god musik og fællessang!

(Læs mere i kirkebladet)

 


 

 

Tirsdag den 14. nov. Kl. 17.00 i kirken/kirkeladen: Spaghettigudstjeneste


 

 

"Rebellen fra Langeland" onsdag den 22. november kl. 19.30 i kirkeladen

Ole Sørensen fører an i en stille revolution, der ifølge ham foregår landet over i kommuner, hvor ildsjæle forsøger at møde samfundets svageste borgere som mennesker i stedet for felter i et regneark.

Han siger bl.a.: »Jeg vil derhen, hvor vi taler menneskesyn og værdier fremfor Excel-ark«.
Kom og mød denne interessante personlighed i Kirkeladen.

Det bliver garanteret en spændende aften.


Dåbsklude

I forbindelse med dåb har Sdr. Nærå kirke taget såkaldte "dåbsklude" i brug.
Det er små bomuldsklude med kristne motiver (Klik her for at se foto). 

Tre venlige damer har selv taget initiativ til at strikke dåbsklude til de af provstiets kirker, som måtte have lyst til at tage dem i brug. Dåbsbørnene får kluden med hjem efter dåben.

Interesserede (m/k) med rimelige strikke-talenter, som har lyst til at være med i "strikkeklubben", kan kontakte kirkesanger Marie Maegaard på m_maegaard@yahoo.dk  eller på tlf. 29249464, som så formidler kontakten, så de kan få opskrifter og komme i gang.


Dronefoto af kirken

Læs om Sdr. Nærå kirke

"Danmarks Kirker" er et opslagsværk om kirker i Danmark.
Det har været under udgivelse siden 1933 med artikler skrevet af fagfolk fra Nationalmuseet.

Materialet omhandlende Sdr. Nærå kirke er nu færdiggjort, med flotte, knivskarpe fotos og detaljerede beskrivelser. 
Bedre kan det simpelthen ikke gøres!

Og det allerbedste er, at det er frit tilgængeligt online via dette link:

http://danmarkskirker.natmus.dk/odense/soender-naeraa-kirke/ 

Et andet nyttigt link er:

natmus.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2013/38500-siders-kirkehistorie-om-de-danske-kirker-online


 

 

Sdr. Nærå kirkes menighedsråd har valgt at støtte økonomisk op om et projekt med at opsætte bibliotekets nuværende hjertestarter udendørs ved Årslev Bibliotek (Kirkevej 14, 5792 Årslev). Hermed bliver hjertestarteren frit tilgængelig for alle byens borgere, 24 timer i døgnet, året rundt.


Bog om Reformationen

 

 Midtfyn provsti har udgivet en lille bog om reformationen, som vi fejrer i 2017: Den evangelisk-lutherske reformation og dens betydning. 

Bogen indeholder små artikler om forskellige emner, der udspringer af Luthers reformatoriske tanker.
Bogen kan hentes gratis i kirken, ligesom den også kan fås ved henvendelse til Inge Dalsgaard.Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

 


Møder i Menighedsrådet

finder sted i kirkeladen kl. 19.00 på flg. datoer:

To. 26. okt., ons. 29. nov


 

 

Det seneste mødereferat: