Lørdagsdåb 2017

Er mulig flg. datoer:
Lørdag 8. april kl. 11.00
Lørdag 1. juli kl. 11.00
Lørdag 14. oktober kl. 11.00


 

 

Konfirmation

Klik her for at se datoer for konfirmation i 2017, 2018, 2019 og 2020


 

 

Søndag den 22. januar kl. 14.00 Familiegudstjeneste m/dåbsjubilæum

Gudstjenesten bliver holdt som en gudstjeneste for hele familien og med særligt hensyn til børnene.
Samtidig får de børn, der blev døbt i kirken for 4 år siden, en særlig invitation til at deltage i gudstjenesten.


Nytårskur i sognehuset i Årslev torsdag den 19. januar kl. 18.30

Tilmelding til Per Jensen, tlf. 2217 9683 , mail: per.granparken5@gmail.com

(Der er plads til max. 80 deltagere) 
Læs mere nedenfor


 

 

 

 

Sorggruppe i Midtfyn provsti

Der bliver oprettet en sorggruppe for beboere i Midtfyn provsti.
Den ledes af sognepræst Kamille Nygård og foregår i Kværndrup kirke, Kirkevej 2, 5772 Kværndrup. 

Sorggruppesamtalerne forløber over 8 gange fra februar til maj.
Det foregår tirsdag eftermiddage fra kl. 16.00-18.00 og begynder 21. februar.

Tilmelding forud til Kamille Nygård, tlf. 6262 1363 (bedst om formiddagen) eller mail: kany@km.dk

Der ligger foldere i kirken og på biblioteket.
Bog om Reformationen

 

 Midtfyn provsti har udgivet en lille bog om reformationen, som vi fejrer i 2017: Den evangelisk-lutherske reformation og dens betydning. 

Bogen indeholder små artikler om forskellige emner, der udspringer af Luthers reformatoriske tanker.
Bogen kan hentes gratis i kirken, ligesom den også kan fås ved henvendelse til Inge Dalsgaard.Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

 


Møder i Menighedsrådet

finder sted i kirkeladen kl. 19.00

Næste møde: 18. januar 2017


 

 

Det seneste mødereferat: