Lørdagsdåb 2017

Er mulig flg. datoer:
Lørdag 8. april kl. 11.00
Lørdag 1. juli kl. 11.00
Lørdag 14. oktober kl. 11.00


 

 

Konfirmation

Klik her for at se datoer for konfirmation i 2017, 2018, 2019 og 2020


 

 

Minikonfirmander

Dåbsjubilæum 22. jan. 2017

Gravermedhjælper søges

Klik her for at se stillingsopslaget


 

 

Nyt: Babysalmesang starter 6. april 2017

Klik her for at læse nærmereSøndag 26. februar kl. 14.00: Familiegudstjeneste m/juniorkor og Plant et træ


Juniorkoret, som i denne sæson har omkring 50 sangere, medvirker ved gudstjenesten med nogle sange.

I forbindelse med reformationsjubilæet har Stiftet som stiftsbegivenhed opfordret til, at der i alle sogne plantes et træ, gerne et Ingrid Marie æbletræ, som søstertræ til Fyens Stifts Ingrid Marie æbletræ i Lutherhaven, Wittenberg.

Vi har i Menighedsrådet besluttet, at vi vil følge opfordringen og ved familiegudstjenesten plante et sådant træ et sted på kirkegården.


Sorggruppe i Midtfyn provsti

Der bliver oprettet en sorggruppe for beboere i Midtfyn provsti.
Den ledes af sognepræst Kamille Nygård og foregår i Kværndrup kirke, Kirkevej 2, 5772 Kværndrup. 

Sorggruppesamtalerne forløber over 8 gange fra februar til maj.
Det foregår tirsdag eftermiddage fra kl. 16.00-18.00 og begynder 21. februar.

Tilmelding forud til Kamille Nygård, tlf. 6262 1363 (bedst om formiddagen) eller mail: kany@km.dk

Der ligger foldere i kirken og på biblioteket.
Bog om Reformationen

 

 Midtfyn provsti har udgivet en lille bog om reformationen, som vi fejrer i 2017: Den evangelisk-lutherske reformation og dens betydning. 

Bogen indeholder små artikler om forskellige emner, der udspringer af Luthers reformatoriske tanker.
Bogen kan hentes gratis i kirken, ligesom den også kan fås ved henvendelse til Inge Dalsgaard.Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

 


Møder i Menighedsrådet

finder sted i kirkeladen kl. 19.00

Mødedatoer i første halvår af 2017:

Ons. 22. februar
To. 16. marts
Ons. 26. april
To. 18. maj
To. 29. juni


 

 

Det seneste mødereferat: